donderdag 7 oktober 2010

Haak-bende / Crochet gang

Na straatbendes, overvallers en grafittispuiters is er nu een nieuwe vorm van nachtelijke activiteit die heel wat minder schadelijk is: een haak-bende. Overal door Amsterdam, maar ook in Denver, VS, worden plotseling haakwerkjes gespot in het openbaar. Omwikkelde lantaarnpalen, versierde bankjes, opeens kom je haakwerk tegen dat eerst niet opviel...

After streetgangs, robbery groups and grafitti sprayers, there is a new form of nocturnal activity, which will harm a lot less: a crochet gang. Everywhere through Amsterdam, but also in Denver, USA, you can suddenly spot some of their crochet work. Wrapped lanternposts, decorated benches, all of a sudden you see crochet that you didn't notice before...


Wie deze street art maakt? De Ladies Fancywork Society!
In Denver hebben ze bovendien een nieuwe kunstvorm ontdekt, die veel weg heeft van grafitti. Ze versieren lelijke grijze bouw hekken met vrolijk haakwerk...

Who makes this street art? The Ladies Fancywork Society!
In Denver they have found a new way of art, that looks a lot like grafitti. They decorate ugly grey fences with lovely coloured crochet work...


6 opmerkingen: