dinsdag 29 november 2011

Kerststerren stijven/ Making stiff crocheted Xmas stars


Afgelopen week heb ik gewerkt aan wat kerststerren voor in de boom. Ik had een ontzettend leuk patroontje gevonden. Het patroon kan je hier vinden.
Maar de sterren werden erg flapperig en niet erg sterachtig. Nou had ik wel eens gehoord dat je haakwerk kan stijven met suikerwater. En ja...het klopt! Je gaat als volgt te werk...
This week I worked on some Xmas stars for in our tree. I found a very nice pattern over here. (I'm sorry, it's in Dutch but may be some of you will understand).
But the stars were very flipfloppy and not very starlike. Somebody told me you could stiffen the crochet with sugar water. And indeed! You do it like this...Eerst neem je een half kopje suiker en een half kopje gekookt water (heet dus) en meng het goed tot er geen suiker meer onderin het kopje ligt. Doop je haakwerk in het suikerwater en doordrenk het goed. Knijp je haakwerk uit en leg het te drogen in de vorm zoals je het hebben wil. In dit geval dus plat op een bord. Laat minstens 2 dagen drogen tot het goed uitgehard is en tadaaaa....een stijf kerststerretje. Klaar voor in de boom.
First you get half a cup of sugar and half a cup of hot water (just boiled) and mix it well together untill the sugar has totally solved. Put the crocheted star in the sugar water and make it wet through and through. Get it out and let the star dry in the shape you like. In this case I put it on a plate. Leave it there for at least 2 days untill it's stiff and tadaaaa...you stiffened a star, ready for your Xmas tree.

donderdag 17 november 2011

Busy november

Nee nee, ik ben jullie echt niet vergeten! Het is gewoon een hele drukke maand, die november. Gelukkig heb ik nog wat haakuurtjes gemaakt om jullie mijn nieuwe haakbal te kunnen laten zien.
No, I didn't forget you! It's just a very busy month for me, this novembre.
Fortunately I was able to do some crocheting to show you my new crocheted ball.

Ik ben vorige week ook nog met een nieuw projectje begonnen... Een kerstprojectje...
Het lijkt me zo leuk, iets gehaakts in de boom. Maar dan wel een simpel ontwerp a la HaakFabriek style. Dit is het beginnetje...
Last week I also began a new little project...a little christmas project...
I like the idea of some crocheted ornaments in my tree. A simple design, HaakFabriek style.
This is the beginning....Wat ook nog heel spannend is...
Ik kom in een blad. Maar daar ga ik nog niet teveel over zeggen. Eerst maar eens hard aan de knutsel voor mijn nieuwe website.
Also very exciting....
I will be in a magazine. But I can't say too much about it yet. First I need to work a lot on a design for my new website.

Tot snel!
See you soon!